Vestel Beyaz Eşya’dan temettü kararı

Temettü ödemesinin 29 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 4.724.452.000 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 3.236.186.078 TL net dönem kârı elde etmiştir.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir